Οι στρατηγικές των επιχειρήσεων και η συμβολή του Visual Computing στους τομείς της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Postgraduate Thesis uoadl:1319261 164 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Library of the School of Science
Deposit date:
2014-09-01
Year:
2014
Author:
Σόμπολος Γεώργιος
Supervisors info:
Ευστάθιος Π. Χατζηευθυμιάδης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Αθανασία Αλωνιστιώτη Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Original Title:
Οι στρατηγικές των επιχειρήσεων και η συμβολή του Visual Computing στους τομείς της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Languages:
Greek
Summary:
The industry of Visual Computing is rapidly expanding and contributes
everywhere in our daily lives even if it is not easily understood. Within the
thesis mentioned methods development and technology innovation and strategies
followed by firms. Then there is a focus and analysis of industry and
technologies created by firms. The industry will continue to evolve
continuously with the main aim to solve various scientific problems and the
creation of high quality graphics.
Keywords:
GPU, CPU, Visual Graphics, Graphics Card, GPGPU
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
25
Number of pages:
99

document.pdf
2 MB
File access is restricted.