Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1403 382 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1862
Time Coverage:
18621208
Other subject categories:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Keywords:
Νικόλαος Σωτηρίου
Ιωάννης Παϊεύς
Σ. Ματάρης
Γονατάς
Αλέξιος Παπαλεξίου
Χ. Κιμπαρόπουλος
Κωνσταντίνος Ποτηρόπουλος
Ν. Γκολφινόπουλος
Ν. Καμπάνης
Διονύσιος Κατραμάς
Γ. Βαρβάτης
Εγγραφές
Αλεξάνδρεια
Πρόξενος Μασσαλίας
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα

1


2