Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κατασταρίου, της νήσου Ζακύνθου.

Folklore Manuscript uoadl:14046 319 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
902
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κατασταρίου, της νήσου Ζακύνθου.
Creator:
Διονύσιος Γκούσκος του Γερολύμου
Year submitted:
1969
Data collection period:
1969
Geographical region:
Ζάκυνθος
Town / Village:
Καταστάριον Ζακύνθου
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17