Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1411 720 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1878
Time Coverage:
18780930
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Κανονισμοί
Ονόματα
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Keywords:
Α. Μπεζαρμάνης, κληρονομιά
Λυμπερακόπουλος, κληροδότημα
Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα
Δημ. Γυαλόπουλος, διαθήκη
Φίλιππος Ιωάννου
Α. Τσούφλης, κληροδότημα
Ι. Χάνοζας
Κλητήρες, κανονισμός
Ι. Εμμανουήλ
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Εξελεγκτική επιτροπή

1


2


3


4


5


6