Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1878

Proceedings uoadl:1415 859 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1878
Time Coverage:
18781021
Other subject categories:
Φοιτητικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Συλλογές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Keywords:
Εγγραφές
Π. Βεργωτής
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Ν. Καλογεράς
Γ. Ζαβιτσάνος
Μετοχές Βιομηχανικής Τράπεζας
Προϋπολογισμός
Εξελεγκτική επιτροπή
Ροδοκανάκειος συλλογή
Φυτολογικό Μουσείο
Λεωνίδας Σγούτας, δωρεά

1


2


3