Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1416 870 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1878
Time Coverage:
18781104
Other subject categories:
Υποτροφίες, Αριστεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Δικαστικά – Νομικά
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Θεολογική Σχολή, υποτροφίες
Χρ. Τσουσόπουλος
Ν. Αντωνίου
Αλ. Ν. Αυλωνίτης
Δ. Ν. Παπαβασιλόπουλος
Ελευθέρα Σχολή των πολιτικών επιστημών του Παρισίου
Γούλας Ιωαννίδης
Αθ. Δημητριάδης
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης
Γυμνάσιο Μιτυλήνης
Σπ. Μπαλάνος
Ι. Πύρλας
Ι. Ιατρίδης
Ν. Καλογεράς

1


2


3


4


5