Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1417 891 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1878
Time Coverage:
18781111
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Εξέταστρα
Φυτολογικό Μουσείο
Φυσιογραφικό Μουσείο
Κρασακόπουλος
Βαμβύλης
Τρικαλιανός
Γ. Ζολώτας
Προϋπολογισμός
Ν. Κοτζιάς

1


2


3


4


5