Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142281 412 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
673.2
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, υπότροφοι, διορισμός,
Νικόλαος Λυκάκης, φοιτητής, Νομική σχολή, υπότροφος, απουσία, υπογραφή, κατάσταση, μισθοδοσία,
κληρικοί, φοιτητές, Θεολογική σχολή, υπότροφοι, αναφορά, σπουδές, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, έγγραφο, περάτωση, ακρόαση, μαθήματα,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Αλέξανδρος Ιωνίδης, βοήθεια, σπουδαστές, υπότροφοι, ευχαριστίες,
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, αίτημα, Ιωάννης Καμπούρης, Ψαρά, ορφανός, υιός, αγωνιστής, υποτροφία, παράταση,
Απόστολος παπά Ιωάννου, φοιτητής, φυσικομαθηματικές επιστήμες, ενδεικτικό ένδειας, οικογένεια Ιωνιδών, παράταση,
Ευστράτιος Κλεόβουλος, Βιθυνία, αίτημα, οικογένεια Ιωνιδών, συνδρομή, αλλοδαποί, άποροι, φοιτητές,
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, ένδεια, βεβαίωση, αίτημα, διαγωνισθέντες, κατάλογος.
The digital material of the item is not available.