Συνεδρίαση: 27 Δεκεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1425 764 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 27 Δεκεμβρίου 1878
Time Coverage:
18781227
Other subject categories:
Φοιτητικά
Κανονισμοί
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χρ. Χρηστίδης
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Εξέταστρα
Λογιστήριο και ταμείο πανεπιστημίου
Σγούτας
Αθήναιον
Μισθοί καθηγητών
Τρικαλιανός
Βοτανικό Μουσείο
Αν. Χρηστομάνος
Χημείο
Φυσιογραφικό Μουσείο

1


2


3


4