Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1426 904 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1879
Time Coverage:
18790110
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Καλλιτεχνικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Οικονομικά
Φοιτητικά
Keywords:
Σπ. Μπαλάνος
Γαληνός
Κ. Βουσάκης
Θεόδωρος Βρυζάκης, δωρεά
Σχολείο των Τεχνών
Ν. Νικολαϊδης
Φυτολογικό Μουσείο
Προύπολογισμός
Αντ. Φ. Παπαδακης, διαθήκη
Εξέταστρα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14