Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1427 852 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1879
Time Coverage:
18790120
Other subject categories:
Υποτροφίες, Αριστεία
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Καλλιτεχνικά
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Κριάρης
Α. Φ. Παπαδάκης, υποτροφία
Ζούζουλας
Ζαχαροπλάστης Σόλων
Γκέκας
Μετοχές και χρεώγραφα
Ν. Κοτζιάς
Ελένη χήρα Συμβουλίδου
Εξέταστρα
Ν. Σαρίπολος

1


2


3


4


5