Συνεδρίαση: 31 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1428 800 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 31 Ιανουαρίου 1879
Time Coverage:
18790131
Other subject categories:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Οικονομικά
Ονόματα
Keywords:
Ν. Κοτζιάς
Επιτροπή σύνταξης κανονισμού πανεπιστημίου
Μετοχές ασφαλιστικών εταιριών
Μετοχές Λαυρίου
Μετοχές Εθνικής Τράπεζας
Ζαφείριος Σαρόγλου
Ν. Καλύβας
Α. Φ. Παπαδάκης, επιτροπή κληρονομιάς
Μετεωρολογικό συνέδριο Ρώμης
Αταξίες
Π. Παυλίδης
Δ. Καστρινογιαννάκης
Γαλανάκης

1


2


3


4