Συνεδρίαση 24η: 8 Ιουνίου 1891

Proceedings uoadl:1491 849 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 24η: 8 Ιουνίου 1891
Time Coverage:
18910608
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Α. Φερετόπουλος
Παπαϊωάννου
Θεόδωρος Σκούφος, δωρεά
Giffel, δωρεά
Philipson, γεωλογικός χάρτης Πελοποννήσου
Αικατερίνη Μιχαλλοπούλου
Γουτάκης
Βοτανικό Μουσείο
Φιλολογικός Σύλλογος Αμστελόδαμου

1


2


3


4


5