Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Δελβίνου, της Βορείου Ηπείρου.

Folklore Manuscript uoadl:15052 802 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1037
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Δελβίνου, της Βορείου Ηπείρου.
Creator:
Βαρβάρα Πασχάλη του Μιχαήλ
Year submitted:
1970
Data collection period:
Ιανουάριος - Απρίλιος 1970
Geographical region:
Ευρώπη
Town / Village:
Δέλβινον Βορείου Ηπείρου
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61