Εκπαίδευση (Υποφάκελος 41.3)

Subfolder uoadl:1670655 349 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 41.3)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
41.3
Extent:
277 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, ταραχές, τελειόφοιτοι, παραδόσεις, διακοπή, επανάληψη, φοιτητές, υπογραφές, ανακρίσεις, ποινές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Υπουργικό Συμβούλιο, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, αναφορά, αταξίες, αποφάσεις, Εμμανουήλ Κόκκινος, Νικόλαος Δαμασκηνός, καθηγητές, συνέλευση, Νομική Σχολή, φοιτητές, αποφάσεις, διαμαρτυρία, Παύλος Καλλιγάς, Πταισματοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Γιαννακόπουλος, φοιτητής, κατάλογοι, απολυθέντες, γυμνάσια, Λαμία, Π. Ζερβουλάκος, φοιτητής, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, Ναύπλιο, Κωνσταντινούπολη, διδασκαλία, ώρες, σύμπτωση, Ιατρική Σχολή, διόρθωση, αίτημα, φοιτητές, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, παράπονα, φοιτητές, αταξίες, τιμωρία, αιτήματα, Ανδρέας Φαρσής, φοιτητής, Φαρμακευτικό Σχολείο, φοιτητές, φιλοσοφικά μαθήματα, παρακολούθηση, βεβαιώσεις, αιτήματα, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Γυμνάσιο, απολυτήρια, υπογραφές, προβλήματα, Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, Σάμος, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλης Μανταφούνης, βεβαιώσεις, πρακτικές εξετάσεις, διδάκτορες, ιατρικό επάγγελμα, ονόματα, πιστοποιητικά, εγγραφή, μητρώο, εξετάσεις, διδακτορία, διδάκτορες, τελειοδίδακτοι, Νομική Σχολή, δυσχέρειες, συστατική επιστολή, τακτική παρακολούθηση, ακροάσεις, βεβαίωση, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, ελληνοδιδάσκαλοι, πιστοποιητικά, Εξεταστική των Διδασκάλων των Ελληνικών Σχολείων Επιτροπεία, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277