Πρακτικά Επισήμων Εγκαταστάσεων των Πρυτάνεων, τόμος 16

Volume of Archival Material uoadl:167456 1756 Read counter

Title:
Πρακτικά Επισήμων Εγκαταστάσεων των Πρυτάνεων, τόμος 16
Time Coverage:
1953-1954 (συνέχεια), 1954-1955, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση IV: 9 Δεκεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:167457
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση V: 19 Δεκεμβρίου 1953

Proceedings uoadl:167458
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση VI: 20 Ιανουαρίου 1954

Proceedings uoadl:167459
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση VII: 17 Φεβρουαρίου 1954

Proceedings uoadl:167460
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση VIII: 3 Μαρτίου 1954

Proceedings uoadl:167461
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση IX: 31 Μαρτίου 1954

Proceedings uoadl:167464
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση X: 14 Απριλίου 1954

Proceedings uoadl:167465
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση XI (Ψήφισμα): 16 Απριλίου 1954

Proceedings uoadl:167466
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση XII: 19 Μαΐου 1954

Proceedings uoadl:167467
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση XIII: 22 Μαΐου 1954

Proceedings uoadl:167468
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση XIV: 2 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:167469
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση XV: 9 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:167470
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση I: 3 Νοεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:167471
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση II: 24 Νοεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:167472
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση III: 8 Δεκεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:167473
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση IV: 15 Δεκεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:167474
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση V: 4 Ιανουαρίου 1955

Proceedings uoadl:167475
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση VI: 19 Ιανουαρίου 1955

Proceedings uoadl:167476
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση VII: 9 Φεβρουαρίου 1955

Proceedings uoadl:167477
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση VIII: 16 Φεβρουαρίου 1955

Proceedings uoadl:167478
Unit:
Historical Archive