Συνεδρίαση I: 10 Οκτωβρίου 1962

Proceedings uoadl:167996 596 Read counter

Title:
Συνεδρίαση I: 10 Οκτωβρίου 1962
Time Coverage:
19621010
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Βαρβαρέσιες Υποτροφίες, επιτροπή, αναπληρωματική μέλη
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Έγκριση δαπανών
Έκτακτοι βοηθοί, ανανέωση θητείας παλαιών και διορισμός νέων
Έλλη Κρίσπη Νικολετοπούλου, εντεταλμένη υφηγήτρια, ανανέωση θητείας
Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας, επιτροπή σύνταξης, αντιπρόσωπος καθηγητής
Έμμισθοι πάρεδροι, εξεταστική επιτροπή, μέλη
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, μέλη
Αστικό Δίκαιο, Ε' τακτική έδρα, ίδρυση και προκήρυξη
Προφορικές πτυχιακές εξετάσεις, περίοδοι
Ημέρα και ώρα συνεδριών, ορισμός
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
American Council of Learned Societies, υποτροφίες
Πρόεδρος Ιταλικής Δημοκρατίας κ. A. Segni, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Πανεπιστήμιο Freiburg, καθηγητής κ. Jescheck, διάλεξη
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός, διάθεση πλεονάσματος
Οργανισμός Πανεπιστημίου
Πανεπιστημιακά κτίρια
Σχολές, Κανονισμός
Κ. Γαρδίκας, Κοσμήτορας 1962-1963, ευχαριστίες για την εκλογή του
The digital material of the item is not available.