Συνεδρίαση II: 7 Νοεμβρίου 1962

Proceedings uoadl:167997 586 Read counter

Title:
Συνεδρίαση II: 7 Νοεμβρίου 1962
Time Coverage:
19621107
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Τελετές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Κωνσταντίνος Καλόγρης, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Αθηνών, παράπονα
Βραβεία, διόρθωση απονομής
Φοιτητές οφείλοντες δύο και μισό μάθημα, επανεξέταση μπροστά σε τριμελή επιτροπή
Νομικό Σπουδαστήριο, βοηθός Κων. Μπέης, πρόταση διορισμού
Νομικό Σπουδαστήριο, βοηθός Ίωνας Ζαούσης, παραίτηση
Έγκριση δαπανών
Ι. Παπαδόπουλος, διδακτορική διατριβή, αναβολή συζήτησης
Κράτη μέλη Ν.Α.Τ.Ο., σεμινάριο φοιτητών
Σχέδιο σύμβασης για ευθύνη ξενοδόχων
Δημοσιεύματα σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας
Αίθουσες, παραχώρηση σε Βρετανικό Συμβούλιο
Δημόσιοι υπάλληλοι, συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις για Ανατολική Γερμανία
Μακεδονικό Ζήτημα
Φοιτητέ από την Αίγυπτο
Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος, άδεια
Κύπρος, πνευματική επικοινωνία
Σύνοδος Καθηγητών Πανεπιστημίω�� στο Πουέρτο Ρίκο
Βιομηχανία Ι. Γιώτη Ο.Ε., επιτροπή για υποτροφίες, μέλη
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
Καθηγητές κ.κ. Larenz και Laurl, άφιξη
Επιτροπή προγράμματος, Στεφανίδης, παραίτηση
Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, ισοτιμία με Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Νομικής Σχολής
Ιωάννης Π. Κισκήρας, διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.