Συνεδρίαση III: 5 Δεκεμβρίου 1962

Proceedings uoadl:167998 639 Read counter

Title:
Συνεδρίαση III: 5 Δεκεμβρίου 1962
Time Coverage:
19621205
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Αιτήσεις – Αναφορές
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Οικονομικά
Διοικητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Πανεπιστήμιο Γαδούης, καθηγητής Betiol, άφιξη
Ευγενία Δεμπονέρα
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Επιτροπή Κατασκευών και Προμηθειών, αναπληρωματικά μέλη, ορισμός
Αλέξανδρος Μάσχας, μόνιμος βοηθός, ανανέωση θητείας
Οργανισμός Σχολής, καταρτισμός
Η Θέμις, σύλλογος φοιτητών Νομικής Σχολής
Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 1961-1962, δίδακτρα
Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, Νομική Σχολή, αναγνώριση
Έγκριση δαπανών
Γ. Μαριδάκης, τιμητικός τόμος
Κεντρική είσοδος Μ.Θ.Ε., φωτιστικά σώματα
Ειδικά μαθήματα για την Κοινή Αγορά
Εντεταλμένη υφηγήτρια Έλλη Κρίσπη Νικολετοπούλου
Πέτρος Παπαδάτος
Ιωάννης Σπυριδάκης, απονομή βραβείου
Νικ. Παπαντωνίου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος
Αθάν. Καννελλόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Ξενοφών Ζολώτας
Επ. Σπηλιωτόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Μ. Δένδιας
Κληροδότημα Ι. Σφογγόπουλου
Ειδικοί Λογαριασμοί Σχολών, επιχορήγηση
Εισακτέοι φοιτητές, αύξηση αριθμού
Εγγραφές, παράταση
Χρ. Δέδες, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο Ηλ. Γάφος
Πρίστινα, Διεθνές Συμπόσιο Ανθρωπιστικού Δικαίου
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, κρατήσεις για προμήθειες εξωτερικού
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Αίθουσα, παραχώρηση σε Ζωολογικό Μουσείο
Κωνσταντίνος Καλόγρης, διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.