Συνεδρίαση VI: 16 Ιανουαρίου 1963

Proceedings uoadl:168001 431 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VI: 16 Ιανουαρίου 1963
Time Coverage:
19630116
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες, Αριστεία
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Άρθρο 48, εισήγηση για Οργανισμό Πανεπιστημίου
Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, υπόμνημα φοιτητών
Φοιτητές παρελθόντων ετών, υπόμνημα
Έγκριση δαπανών
Επισκόπιο, προμήθεια
Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1961, επιτροπή για έλεγχο δικαιολογητικών
Ι. Παναγιωτόπουλος
Εγγραφές
Νικόλαος Παπαπολίτης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Υπουργείο Δικαιοσύνης, απόλυση κρατουμένων ανηλίκων υπό όρον, επιτροπή, μέλη
Έργα Ανδρ. Ανδρεάδη, παραχώρηση σε Ακαδημία Αθηνών
Εγγραφές, παράταση και ανανεώσεις
Υφηγήτρια Έλλη Κρίσπη Νικολετοπούλου, άδεια
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Ι. Παπαδόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο Α. Χριστοφιλόπουλος
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη
Οικονομολόγος, υπηρεσία σε Ροδεσία και Ναϋσαλάνδη
Νομικό Σπουδαστήριο, βιβλιοφύλακες, διορισμός
Καθηγητής κ. Al. Chavanne, άφιξη
Καθηγητής κ. Larenz, επιστολή
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.