Συνεδρίαση X: 8 Μαΐου 1963 Συνε��ρίαση X: 8 Μαΐου 1963

Proceedings uoadl:168005 406 Read counter

Title:
Συνεδρίαση X: 8 Μαΐου 1963
Συνε��ρίαση X: 8 Μαΐου 1963
Time Coverage:
19630508
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Νόμος 5343/1932, άρθρο 96 παράγραφος 5, έκτακτος καθηγητής, διορισμός
Ρωμαϊκό Δίκαιο, έδρα, ίδρυση
Επαμ. Σπηλιωτόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία
Βαθμολογία, διόρθωση
Χ. Σγουρίτσας, άδεια
Π. Ζέπος, άδεια
Μιχ. Δένδιας, άδεια
Aix en Provence, υποτροφίες για θερινά μαθήματα
Νικόλαος Ι. Μάτσης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, αναβολή συζήτησης
Έκτακτοι βοηθοί, αύξηση αριθμού θέσεων
Θεόδωρος Κονοπισόπουλος, έκτακτος βοηθός, διορισμός
Κων. Μιχαηλίδης, μόνιμος βοηθός, διορισμός
Έγκριση δαπανών
Γραφείο καθηγητών Σίνα και θυρωρείο Μ.Θ.Ε., τηλεφωνικές συσκευές
Βυρητός, περιοδικό Revue Judiciaire, άρθρα Ελλήνων νομικών
Εγγραφές, παράταση για ανανέωση
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός χρήση 1963, έγκριση και τροποποίηση
Χρ. Δέδες, άμισθος υφηγητής, διορισμός
Πανεπιστήμια Δυτικής Γερμανίας, αναγνώριση και ισοτιμία διπλωμάτων
Δεύτερη αίθουσα μαθηματικών, παλιά θρανία
Πανεπιστήμιο Καλκούτας, έδρα Tacore, εκλογή καθηγητή
Κ. Ρόκας, άδεια
Νομοθετικό Διάταγμα 3974/59, άρθρο 17 παράγραφος 1, εφαρμογή για έχοντες λιγότερα των πέντε εξεταζόμενα μαθήματα
Αποχωρητήρια Μ.Θ.Ε., μελέτη, ανάθεση
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
Γ. Μαριδάκης, τιμητικός τόμος, τιμή πώλησης
Νομικό Σπουδαστήριο, καθίσματα, αντικατάσταση
Άρειος Πάγος, τιμητικός τόμος, τιμή πώλησης
The digital material of the item is not available.