Συνεδρίαση XII: 22 Μαΐου 1963

Proceedings uoadl:168007 510 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XII: 22 Μαΐου 1963
Time Coverage:
19630522
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Οικονομικά
Διοικητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Γραπτές και προφορικές πτυχιακές εξετάσεις
Τμηματικές εξετάσεις
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, εντολή διδασκαλίας, ανάθεση
Εντεταλμένος υφηγητής κ. Μενέλαος Μπακατσούλας, ανανέωση θητείας
Έγκριση δαπανών
Όλγα Καρατζά Μαριδάκη, μόνιμη βοηθός, διορισμός
Αχ. Μπαλής, μόνιμος βοηθός, ανανέωση θητείας
Καθηγητής κ. Ιωάννης Μ. Σόντης, Κοσμήτορας 1963-1964, εκλογή
Καθ. κ. Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Αντιπρύτανης 1963-1964, διορισμός
Αποχωρητήρια Μ.Θ.Ε., δημοπρασία για την ανάθεση έργου, πρακτικό
Πρεσβεία Χιλής, προσφορά τευχών για Διεθνές Δίκαιο
Απόφαση υπ' αρίθμ. 22814/7-4-1962, παράταση ισχύος
Εγγραφές, παράταση για ανανέωση
Χρ. Σγουρίτσας, άδεια
Μ. Δένδιας, άδεια
Εισακτέοι φοιτητές, ορισμός αριθμού, περιφορά απόφασης στη Σχολή
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός, έγκριση για τροποποίηση
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Νομικό Σπουδαστήριο, καθίσματα, αντικατάσταση
Φωτιστικά σώματα, παραχώρηση σε Φιλοσοφική Σχολή
Φ. Βεγλερής, άδεια
Άρειος Πάγος, τιμητικός τόμος, παράδοση
Επ. Σπηλιωτόπουλος, διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.