Συνεδρίαση XIV: 29 Μαΐου 1963

Proceedings uoadl:168009 531 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XIV: 29 Μαΐου 1963
Time Coverage:
19630529
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, ανακοινώσεις
Νικ. Ι. Παπαπολίτης, υποψηφιότητα επί υφηγεσίαμ εισηγητής ο Αλ. Τσιριντάνης
Άρειος Πάγος, τιμητικός τόμος, αποστολή αντιτύπων
Αθανάσιος Κανελλόπουλος, διδάκτορας, αναγόρευση
Βασίλειος Α. Τζαβάρας, γραμματέας Σχολής, θάνατος
The digital material of the item is not available.