Συνεδρίαση XVIII: 12 Ιουνίου 1963

Proceedings uoadl:168013 582 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XVIII: 12 Ιουνίου 1963
Time Coverage:
19630612
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διοικητικά
Keywords:
Σπουδαστήρια, έκτακτοι βοηθοί, πρόσληψη και μισθοδοσία στη βάση πρότασης για νομοθετική μεταρρύθμιση
Πανεπιστήμιο Aix Μασσαλίας, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών Πανεπιστημίου, αποστολή υποτρόφων
Αντώνιος Μ. Μπαμπάκος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Προϋπολογισμός, Ειδικός Λογαριασμός οικ. έτος 1963, τροποποίηση
Μεταρρυθμίσεις, σχέδιο
Επιτροπή προγράμματος και σπουδών
Νόμος 5343/1932, άρθρο 96 παράγραφος 5, διορισμός εντεταλμένων υφηγητών ως εκτάκτων
Έγκριση δαπανών
Ρωμαϊκό Δίκαιο, διδασκαλία
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.