Συνεδρίαση ΚΒ΄: 15 Ιουλίου 1894

Proceedings uoadl:1685 898 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΚΒ΄: 15 Ιουλίου 1894
Time Coverage:
18940715
Other subject categories:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Keywords:
Δωρόθεος Σχολάριος, κληροδότημα
Ριζάρειος Σχολή
Οικόπεδο οδού Αβέρωφ
Προϋπολογισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30