Διάφορα

Subfolder uoadl:1688514 208 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
49.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, αναφορά, φωταέριο, σωλήνες, κίνδυνος, υδροδότηση, προβλήματα, Ιατρίδης

1


2


3