Συνεδρίαση Ζ΄: 28 Οκτωβρίου 1894

Proceedings uoadl:1694 791 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ζ΄: 28 Οκτωβρίου 1894
Time Coverage:
18941028
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Δικαστικά – Νομικά
Ονόματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος
Philippshon
Κλινική Νοσημάτων των παίδων
Χημείο, β΄ βοηθός
Δημόσιο κατά χήρας Βούλγαρη
Α. Παπαδάκης, οικία

1


2


3


4