Συνεδρίαση Έκτακτη: 18 Ιανουαρίου 1895

Proceedings uoadl:1703 697 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 18 Ιανουαρίου 1895
Time Coverage:
18950118
Other subject categories:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Σωτήριος Τζιβανόπουλος, θάνατος

1