Συνεδρίαση ΙΘ΄: 16 Μαΐου 1895

Proceedings uoadl:1710 286 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΘ΄: 16 Μαΐου 1895
Time Coverage:
18950516
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Δικαστικά – Νομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Περιουσία Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Keywords:
Ιστορία της τέχνης και επιγραφικής, πλήρωση έδρας
Σπυρίδων Μηλιαράκης
Β. Δ. Ζώτος Μολοσσός
Γλάδστων, ανδριάντας
Αντώνιος Αρετάκης
Τίτος Πετυχάκης
Αθανάσιος Πανταζάκος
Εσθήρ Ιακώβου
Παναγιώτης Λαλαουνίδης
Επίδικες υποθέσεις πανεπιστημίου
Επιτροπή επιθεώρησης οικιών
Ευάγγελος Ευθυμίου, οικία
Πιστώσεις

1


2


3


4