Συνεδρίαση Κ΄: 27 Μαΐου 1895

Proceedings uoadl:1726 274 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Κ΄: 27 Μαΐου 1895
Time Coverage:
18950527
Other subject categories:
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Λέσχη φοιτητών
Απαλλαγή επιβληθείσης ποινής
Σύσταση εταιρίας προς τύπωση κλασσικών χειρογράφων
W. N. Du Rieu
Kahlbaum, λογαριασμός
Wetzlar Leitz, λογαριασμός
Προϋπολογισμός
Λεωνίδας Π. Σβώλος
Αρεταίειο Νοσοκομείο, οικοδομή

1


2


3