Συνεδρίαση ΚΖ΄: 12 Αυγούστου 1895

Proceedings uoadl:1733 281 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΚΖ΄: 12 Αυγούστου 1895
Time Coverage:
18950812
Other subject categories:
Οικονομικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Προϋπολογισμός
Αγγελική Ε. Αρετάκη
Φώτιος Μαριολόπουλος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20