Συνεδρίαση Δ΄: 11 Νοεμβρίου 1895

Proceedings uoadl:1737 292 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δ΄: 11 Νοεμβρίου 1895
Time Coverage:
18951111
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Οικονομικά
Καλλιτεχνικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κρομμύδας
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Δωρόθεος Σχολάριος, διαθήκη
Πανεπιστημιακή Περιουσία, διάχειριση
Σωτήριος Τζιβανόπουλος, εικόνα

1


2


3


4