Συνεδρίαση Ε΄: 1 Δεκεμβρίου 1895

Proceedings uoadl:1738 282 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ε΄: 1 Δεκεμβρίου 1895
Time Coverage:
18951201
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Δωρόθεος Σχολάριος, κληρονομιά
Επιβολή ποινής

1


2


3


4