Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1858

Proceedings uoadl:1771 287 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1858
Time Coverage:
18581104
Other subject categories:
Οικονομικά
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Εγγραφές
Θεόδωρος Μανούσης, διαθήκη
Weber
Πρακτικά

1