Συνεδρίαση Εβδόμη: 15 Ιανουαρίου 1954

Proceedings uoadl:182246 504 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εβδόμη: 15 Ιανουαρίου 1954
Time Coverage:
19540115
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Βοτανική, υποψήφιος έκτακτος άμισθος καθηγητής Χρ. Φούφας, συζήτηση για εκλογή
Παντ. Ρόκος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής Χρ. Φουσιάνης
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μακρής
Καθηγητής Σπ. Πλακίδης, άδεια για μετάβαση στις Η.Π.Α.
Ευάγγελος Ι. Κοντογιάννης
Θεόδωρος Ι. Μολδογιάννης
Ευστάθιος Αγγ. Καββαδάς
Κωνσταντίνος Δημ. Σολδάτος
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος πρώτο, φύλλο 358, ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1853, δημοσίευση Νόμου
Καθηγητής Γ. Αλιβιζάτος, άδεια για μετάβαση στη Γενεύη
Υπουργείο Συντονισμού, Εγκύκλιος
Πανεπιστημιακός Ναός, Εφορεία, έγγραφο
Καθηγητής Οθ. Πυλαρινός, ευχαριστήρια επιστολή
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.