Συνεδρίαση Ογδόη: 5 Φεβρουαρίου 1954

Proceedings uoadl:182251 496 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ογδόη: 5 Φεβρουαρίου 1954
Time Coverage:
19540205
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Αντώνιος Δανόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής Σπ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Ι. Καλκάνης, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μακρής
Πρύτανης, έγγραφο
Καθηγητής Αθ. Τσακαλώτος, σημείωμα
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.