Συνεδρίαση Ενάτη: 19 Φεβρουαρίου 1954

Proceedings uoadl:182252 492 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ενάτη: 19 Φεβρουαρίου 1954
Time Coverage:
19540219
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Τελετές
Λόγοι
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Βοτανικός Κήπος, επιμελητής Ι. Οικονομίδης, ανανέωση θητείας
Φυσική, Α' τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, εισηγητικές εκθέσεις για υποψήφιους
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μακρής, δημόσια ανάπτυξη θέματος
Νικόλαος Δ. Νέστορος
Πρύτανης, έγγραφο για λόγους καθηγητών κατά τις τελετές του πανεπιστημίου
Γεώργιος Χρ. Πιστολίδης
Πρύτανης, έγγραφο σχετικά με τη Θεολογική Σχολή
Υπουργείο Συντονισμού, Εγκύκλιος
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
Διδάκτορας Ι. Καλκάνης, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.