Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 13 Μαρτίου 1954

Proceedings uoadl:182276 527 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 13 Μαρτίου 1954
Time Coverage:
19540313
Other subject categories:
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Περιουσία Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Μαθηματική Επιστήμη, Α' έδρα, βοηθός Γεράσιμος Λεγάτος, πρόσληψη
Αστρονομία, εργαστήριο και μάθημα
Καθηγητής Φυσικής F. E. Simon, διάλεξη
Καθηγητής Σπ. Γαλανός, αντιπρόσωπος σε Διεθνές Συνέδριο Διατροφής στο Άμστερνταμ
Συμβούλιο Ευρώπης, Δεκαπενθήμερο Σπουδών
Καθηγητής Σπ. Πλακίδης, ετήσια άδεια
Φυσικοχημεία, υφηγητής Θεοδ. Γιαννακόπουλος, ανάθεση διδασκαλίας
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
Καθηγητής Γεωργιάδης, αίτημα για ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.