Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 16 Απριλίου 1954

Proceedings uoadl:182280 523 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 16 Απριλίου 1954
Time Coverage:
19540416
Other subject categories:
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Φαρμακογνωστικό Εργαστήριο, επιμελητής Φ. Θεοδοσίου, πρόταση διορισμού
Διδάκτορας Σπ. Βρεττός, δίπλωμα, αναγνώριση
Δ. Γαλανός, διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ζέρβας
Βασιλικό Διάταγμα 2500/1953 για το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Πιστώσεις για Εργαστήρια
Έδρες, συγγενή μαθήματα, καθορισμός
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, μελέτη ανοικοδόμησης, καθηγητές Γ. Πανταζής και Αν. Γεωργιάδης
Ώρες διδασκαλίας
Αστρονομική Φωτομετρία, υφηγητής Κ. Μακρής, διδασκαλία
Αμφιθέατρο στο Χημικό, νέος όροφος
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ενέργεια στο Ρίο Ιανέϊρο
Καθηγητής Γ. Αλιβιζάτος, έγγραφο
Εικοστό Έβδομο Συνέδριο Βιομηχανικής Χημείας
Υφηγητής Κωτσάκης, μισθοδοσία
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία
Καθηγητής Θ. Κουγιουμτζέλης, άδεια
Ανόργανη Αναλυτική Χημεία, Ελευθέρι��ς Στάθης, ανάθεση διδασκαλίας
Εγγραφές, παράταση
Φοιτητές 1954-1955, αριθμός εγγραφών
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.