Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 7 Μαΐου 1954

Proceedings uoadl:182284 541 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 7 Μαΐου 1954
Time Coverage:
19540507
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Υπουργείο Παιδείας, έγγραφο
Καταργηθείσες έδρες, διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων
Γραμματέας Μάρω Γιάνναρη, άδεια
Διάταγμα για διπλώματα από αλλοδαπά Πανεπιστήμια
Φώτιος Θεοδοσίου, διδακτορικό δίπλωμα, αναγνώριση ισοτιμίας
Φοιτητές 1954-1955, αριθμός εισαγωγών ανά τμήμα
Έδρες, συγγενή μαθήματα, καθορισμός
Ζαφειρία Σανδαλάκη, διδακτορική διατριβή, δημόσια ανάπτυξη
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.