Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 14 Μαΐου 1954

Proceedings uoadl:182285 428 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 14 Μαΐου 1954
Time Coverage:
19540514
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Επικουρικοί καθηγητές
Καθηγητής Θ. Κουγιουμτζέλης, αντίγραφο από πρακτικά
Δημήτριος Σ. Γαλανός, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Ζέρβας
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Μακρής, εισηγητής ο καθηγητής Ηλ. Μαριολόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Αντωνιάδης, εισηγητής ο καθηγητής Ηλ. Μαριολόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Αντ. Δανόπουλος, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Ρότικος, αναβολή δοκιμασίας
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.