Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 4 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:182287 526 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 4 Ιουνίου 1954
Time Coverage:
19540604
Other subject categories:
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Keywords:
Υποψήφιος διδάκτορας Δημ. Σ. Γαλανός
Ειδικός Λογαριασμός Σχολής
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Έδρες Σχολής, συγχώνευση και μετονομασία
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Δανόπουλος
Νομικό Συμβούλιο Κράτους, γνωμάτευση
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.