Συνεδρίαση Δεκάτη Εβδόμη: 9 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:182288 450 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Εβδόμη: 9 Ιουνίου 1954
Time Coverage:
19540609
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Keywords:
Κοσμήτορας 1954-1955 καθηγητής Αν. Γεωργιάδης, εκλογή
The digital material of the item is not available.