Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 11 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:182289 439 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 11 Ιουνίου 1954
Time Coverage:
19540611
Other subject categories:
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1954-1955, έγκριση
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, έγγραφο
Διδάκτορες Σαφειρία Σανδαλάκη, Δημ. Γαλανός και Α. Δανόπουλος, δημόσια αναγόρευση
Έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.