Συνεδρίαση Δεκάτη Ενάτη: 17 Ιουνίου 1954

Proceedings uoadl:182290 482 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Ενάτη: 17 Ιουνίου 1954
Time Coverage:
19540617
Notes:
Συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης με ημερομηνία 11 Ιουνίου 1954
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Πρόγραμμα Σπουδών
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, έγγραφο
Ωρολόγιο πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 1954-1955
Έγγραφα, ανακοίνωση
Πρακτικά, ανάγνωση και επικύρωση
The digital material of the item is not available.