Συνεδρίαση Πρώτη: 15 Οκτωβρίου 1954

Proceedings uoadl:182291 548 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Πρώτη: 15 Οκτωβρίου 1954
Time Coverage:
19541015
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Καθηγητής Γ. Αλιβιζάτος, έγγραφο
Καθηγητής Κ. Ηλιάκης, έγγραφο
Εντεταλμένος υφηγητής Θ. Γιαννακόπουλος, έγγραφο
Προεδρείο Φοιτητών Σχολής, έγγραφο
Καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος, έγγραφο
Εργαστήρια Φυσικής, έγγραφο από Υπουργείο Εξωτερικών για άσκηση φοιτητών
Τμηματικές και πτυχιακές εξετάσεις, προθεσμία
Γ. Γεωργούλης, έκθεση
Κενή έδρα στο Μαθηματικό Τμήμα, διδασκαλία σχετικών μαθημάτων
Χρίστος Νικολόπουλος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Πανταζής
Γεράσ. Στελακάτος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής κ. Λ. Ζέρβας
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γεωργιάδης, ανακοινώσεις
The digital material of the item is not available.