Συνεδρίαση Δευτέρα: 22 Οκτωβρίου 1954

Proceedings uoadl:182292 533 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 22 Οκτωβρίου 1954
Time Coverage:
19541022
Other subject categories:
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διοικητικά
Keywords:
Καθηγητές Κων. Παπαϊωάννου και Σ. Σαραντόπουλος, έγγραφο για καθηγητή Πανεπιστημίου Chicago κ. M. Stone, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γεωργιάδης, ανακοινώσεις
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Στελακάτος, συζήτηση για προφορική δοκιμασία
Καθηγητής Λ. Ζέρβας, έγγραφο για ισοτιμία πτυχίων
Εργαστήριο Φυσικής, βοηθητικό προσωπικό, έλλειψη
Καθηγητής Λ. Ζέρβας, έγγραφο για υπόθεση Γεωργούλη
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.