Συνεδρίαση Τρίτη: 5 Νοεμβρίου 1954

Proceedings uoadl:182293 451 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τρίτη: 5 Νοεμβρίου 1954
Time Coverage:
19541105
Other subject categories:
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Διοικητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γεωργιάδης, ανακοινώσεις
Ι.Κ.Υ., υποτροφίες, εκτελεστική επιτροπή, εκλογή
Ζωολογικό Μουσείο, τεχνίτης Χ. Όντριας, διορισμός
Πρακτικά, επικύρωση
Γ. Στελακάτος, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ζερβός
Διδάκτορας Π. Ρόκος, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.