Συνεδρίαση Εβδόμη: 14 Ιανουαρίου 1955

Proceedings uoadl:182302 511 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εβδόμη: 14 Ιανουαρίου 1955
Time Coverage:
19550114
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Keywords:
Έκτακτος βοηθός
Χημείο, κτήριο
Διάταγμα για πτυχία από ξένα Πανεπιστήμια
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, επιμελητής Δ. Μ. Θεοδωρόπουλος, διορισμός
Α. Γ. Γαληνός, διδακτορική διατριβή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Καραντάσης
Δαπάνες, έγκριση
Π. Κ. Παπαντέλλος
Π. Κολλίντζας
Χ. Νικολαΐδης
Π. Ε. Ζαρίτας
Ι. Α. Φωτεινός
Γ. Π. Ηλιάδης
Ι. Σιαγκούνης
Α. Γκοβάκος
Ι. Νικολαΐδης
Η. Κουτσούκος
Αδέλα Κουκουμπάνης
Κ. Μ. Μπέης
Σ. Ν. Δεσύπρης
Ι. Ξενάκης
Γ. Φιλιππίδης
Πανεπιστημιακοί υπάλληλοι, υπόμνημα
Δεσποτικό Ιωαννίνων, χωριό
Διάταγμα για σπουδαστές εξωτερικού
Χημείο, Παθητική Αεράμυνα, επόπτης
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
Υπεύθυνη Δήλωση για επιμίσθιο διδασκόντων
Εργαστήριο στο Φαρμακευτικό Χημείο
Υποψήφιος διδάκτορας, Γ. Μακρής, προφορική δοκιμασία
Πρακτικά, επικύ��ωση
The digital material of the item is not available.