Χρηστομάθεια. Μεταφράσεις

Manuscript uoadl:183219 687 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Χρηστομάθεια. Μεταφράσεις
Century:
αρχές ΙΘ΄
Description:
Ο κώδικας περιέχει μεταφράσεις κυρίως ιστορικών κειμένων π.χ. Κύρου Ανάβασις του Ξενοφώντος, βιβλίον α΄, Κέφ. α΄.
Additional info:
Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία νεώτερη. Χαρτόδετο με δέρμα στη ράχη.
Material:
Paper
Dimensions:
15x21
Number of pages:
φφ.173
Usher Number:
52
The digital material of the item is not available.